Kirkekontoret holder ferielukket fra fredag den 23. februar til og med søndag den 3. marts 2024
 
Ønsker man at rekvirere en attest, kan man, hvis man er fødselsregistreret og/eller døbt i Danmark enten bestille en ny med MitID via www.borger.dk eller man kan få udleveret en ny attest på et hvilket som helst kirkekontor. Sidstnævnte kræver dog forevisning af billedlegitimation.

For reservering af kirken til dåb, vielser, bisættelser/begravelser kontaktes:                                                                                                       sognepræst Rune Reimer Christensen, ml. kl. 10 – 12 (mandag fri)                     
på tlf: 20 55 40 65,  mail: rrc@km.dk

For reservering af kirken til bisættelser/begravelser kontaktes enten: 
sognepræst Ingrid Halkjær-Lassen ml. kl. 10 – 12 (fredag fri)
på tlf: 40 35 06 40, mail: ihl@km.dk                                                                                        
eller
sognepræst Kirstine Ida Brink ml. kl. 10 – 12 (mandag fri)
på tlf. 22 66 79 83, mail: kiib@km.dk   eller                                                                                                  
Spørgsmål vedr. personregistrering rettes til kordegn ved Ny Holte Kirke Claus Holmen, tirsdag - fredag 9 – 13 på tlf:  45 42 21 77 # 2, mail: clh@km.dk
 
Der henvises i øvrigt til kirken hjemmeside: www.vedbaek-kirke.dk
 
Vedbæk kirkegård er kommunal og kan kontaktes på tlf: 46 11 24 90, mail: ruki@rudersdal.dk

Sikker mail til kirkekontoret

Send sikker mail til kirkekontoret >>klik her<<

FIND KIRKEN

FIND SOGNEGÅRDEN