Kirkegård

Vedbæk Kirkegård hører under Rudersdal Kommune.

Kirkegårdskontoret er beliggende på Søllerødvej 13, 2840 Holte

Tlf:  46 11 24 90.

Telefon - og træffetid: Mandag - torsdag: kl. 10 - 14

fredag: kl. 10 - 13

Mail:  ruki@rudersdal.dk

FIND KIRKEN