Vielse eller velsignelse

Er man bosiddende i Vedbæk Sogn eller foreligger der tilknytning til kirken -  dvs. én af parterne er døbt i Vedbæk kirke eller én af parternes forældre er bosiddende i Vedbæk sogn - og er mindst én af parterne medlem af folkekirken, kan man blive viet i Vedbæk Kirke.

Som kommende brudepar henvender man sig til kirkekontoret for at aftale dag og tidspunkt for vielsen.

Er man medlem af Folkekirken og allerede borgerligt viet, kan man blive kirkelig velsignet i kirken.

Navneændring på bryllupsdagen er gebyrfrit op til 3 mdr. efter vielsen, hvis det medfører navnefællesskab.

Navneændring anmeldes med MitID via www.borger.dk.

Hvis den ønskede navneændring kan imødekommes, fremsendes en attestation om navneændring til anmelderens e-Boks.

FIND SOGNEGÅRDEN

FIND KIRKEN