Handicapadgang

Kirkens adgangsforhold for handicappede:

Vedbæk Kirke har i 2021 fået etableret niveaufri adgang.

Derudover er der blevet bygget et handicapvenligt toilet.

Vedbæk Sogns Menighedsråd

Handicapadgang

FIND KIRKEN

FIND SOGNEGÅRDEN