Handicapadgang

Kirkens adgangsforhold for handicappede:

Vedbæk Kirke har i 2021 fået etableret niveaufri adgang.

Derudover er der blevet bygget et handicapvenligt toilet.

Vedbæk Sogns Menighedsråd

Handicapadgang

FIND KIRKEN

FIND SOGNEGÅRDEN

  Vedbæk Kirke   ·   Enrumvej 30, 2950 Vedbæk / Vedbæk Kirkekontor, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk Tlf: 23 30 30 35       gvi@km.dk