Fødsel og faderskab

Forældre skal kun anmelde en fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan med MitID via www.borger.dk  udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, som foruden at anerkende faderskabet  medfører fælles forældremyndighed. Efter sagsbehandling fremsendes en kvittering til forældrenes e-Boks.

FIND SOGNEGÅRDEN

  Vedbæk Kirke   ·   Enrumvej 30, 2950 Vedbæk / Vedbæk Kirkekontor, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk Tlf: 23 30 30 35       gvi@km.dk