Kirkens historie

Vi arbejder på at skrive kirkens historie her på siden. Den er ikke klar endnu, men er på vej...

Her er kirkens overordnede historie:

Vedbæk Kirke ligger i skoven tæt ved Frydenlund og blev oprindelig opført som kapel / anneks til Søllerød Kirke. Annekskirken blev indviet 4. juni 1871.

Efterfølgende blev Søllerød Sogn i 1923 delt i to sogne, Søllerød sogn og Vedbæk sogn, hvorefter Vedbæk Kirke blev selvstændig sognekirke.

I 1960 blev Nærum og i 1966 Gl. Holte selvstændige sogne udskilt fra Vedbæk.

Bygningen af kirken blev finansieret af assurandør Eduard Julius Hvidt på Bakkehuset og familien Grøn på Rolighed.

Kirken er bygget i røde sten på en sokkel af granit. Den er opført i romersk stil, har skiffertag og bygget på en grundform der danner et græsk kors. Kirken har et lige afsluttet kor mod øst, og har mod nord og syd korsarme med glatte gavle. De hvide  korsarme og koret dækkes af tøndehvælv, mens korsskæringen har krydshvælv.

Over venstre gavl står årstallet 1870.

Tårnet, der er bygget ind i selve skibet, har våbenhus i nederste stokværk, og er forsynet med et 23 m højt og slankt spir.

Kirken er tegnet og opført af arkitekt F.V. Tvede.

De nuværende malmklokker er fra 1928.

Bygningerne

Op gennem 1800-tallet blev det uholdbart, at beboerne i Vedbæk skulle tage helt til Søllerød for at gå i kirke. Med pastor Wedel i spidsen blev det besluttet, at Søllerød Kirke skulle have en annekskirke i Vedbæk. Stedet blev fundet, da grev C.C.Danneskiold -Samsøe kvit og frit afstod et stykke af Enrum Park.

Kirkegården ligger ved kirken i den skovrige egn mellem Enrum og Frydenlund. Kirkegården blev indviet i 1925 og omfatter 36.431m2.

Efter tegning af Søllerød Kommunes arkitektkontor blev der i 1925 opført en trefløjet bygning omfattende kapel, folkebygning og kontor.

Indretning

De tre rund­buede korvinduer blev i 1946 udsmykket med Johan Thomas Skovgaards glasmosaikker, der tilsammen skildrer Jesu Kristi Himmelfart foran de elleve disciple og fungerer som altertavle.

Krucifikset i bronze, der hænger over døbefonten, er lavet af kunstneren Jens Urup i 1971 i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum. 

I 2008 kreerede Jens Urup ligeledes et bronzekrucifiks med en Kristusfigur i guld, der pryder kirkens alter.

Døbefonten, fra 1932, er af marmor og skænket af Gunna Schacke.

Prædikestolen af eg og med fem rundbuer er lavet af maleren A. Thomsen i 1871. Den er forsynet med malerier af de fire evangelister og Jesus. Den er anbragt til højre for kortriumfbuen.

Kirkeskibet, Dronning Marie, er håndbygget af snedker Steen Zoffmann og foræret til kirken i 2015, efter at kirkens oprindelige kirkeskib ”Dronning Marie” fra 1908, bygget af bådebygger Otto Larsen, blev stjålet i 2014.

Orgelet (Frobenius) er fra 1971 og har 17 stemmer. Det er anbragt over våbenhuset.

I skibet findes to malerier:

”Jesus ved brønden”, usigneret og ”Korsfæstelsen” af Anton Dorph, 1885.

Kirken har ca. 200 siddepladser.

Præster ved Vedbæk Kirke:

Embedet blev oprettet 1923.
1923 – 1961            Albert P. Rasmussen
1961 – 1976            John A. A. Rasmussen
1976 – 1990            Viggo Mollerup
1982 – 2001            Inger Ahlmann Jensen 

1991 – 2018             Klaus Rosenberg-Larsen
 2001 –                    Ingrid Halkjær-Lassen

 2019 –             Rune Reimer Christensen

Tidstavle

1180   Søllerød Kirke bygges

1870   Vedbæk Kirke bygges som kapel til

           Søllerød Kirke

1871   Kapellet indvies d. 4. juni 1871                                

1908   Kirkeskibet Dr. Marie ophænges.

1923   Søllerød Sogn deles i to,

           Søllerød - og Vedbæk Sogn.

1925   Kirkegården ved Vedbæk Kirke   

           anlægges, og præstegården på

           Frydenlundsvej 59 står klar.

1928   De nye malmklokker opsættes

1932   Filialkirken i Nærum indvies.

1946   Korvinduerne forsynes med

           glasmosaikker af Johan Thomas Skovgaard

1961   Nærum sogn udskilles fra Vedbæk

           og bliver et selvstændigt sogn.

1966   Gl. Holte kirkesogn udskilles fra

           Vedbæk som selvstændigt sogn.

1971   Det nye bronzekrucifiks af Jens Urup.

1971   Det nuværende Frobenius orgel

           med 17 stemmer etableres.

1985   Ny sognegård på Vedbæk Stationsvej.

1991   Kirken overgår til selveje

2019    Præsteboligen på Enrumvej indvies

FIND KIRKEN

FIND SOGNEGÅRDEN

   NÆSTE GUDSTJENESTE