Menighedsrådet

Det nuværende menighedsråd er valgt for fire år og var samlet første gang 25. november 2020.  

Menighedsrådet består i dag af 10 valgte medlemmer, tre fødte medlemmer (præsterne) og fire suppleanter. 

Vedbæk Kirkes Menighedsråd

Valgte medlemmer:                                                                                                          e-mail:

Einar Bolt  (formand)                                                                                               einarbolt@gmail.com

Thomas Philbert Nielsen (næstformand og kontaktperson)           thomaspnielsen@gmail.com

Preben Bille Brahe                                                                                                   bille4u@hotmail.com

Lise Foged                                                                                                                      foged@post12.tele.dk

Lillian Lindgreen (kasserer)                                                                                 revisor@vedrev.dk

Anne Folkmar Andersen  (tegningsberettiget)                                        folkmarandersen@hotmail.com

Susanne Pedersen-Bjergaard (kirkeværge)                                              susannebjergaard@gmail.com

Vivian Ree                                                                                                                     vivianree@sn.dk

Bente Guldsborg                                                                                                       bente@guldsborg.dk

Anny Holm                                                                                                                    annymholm@gmail.com

Fødte medlemmer:

Sognepræst Rune Reimer Christensen (kbf)                                            rrc@km.dk

Sognepræst Ingrid Halkjær-Lassen                                                                ihl@km.dk

Sognepræst Kirstine Ida Brink                                                                          kiib@km.dk

Suppleanter:

Mette Torp                                                                                                                    mtorp73@gmail.com

Annelise Saugmann                                                                                                 annelisesaugmann@gmail.com

Louise Brodersen                                                                                                      loubrodersen@hotmail.com

Janet Riiber Nielsen                                                                                                2950nielsen@gmail.com

   Gudstjenester

FIND SOGNEGÅRDEN