Samtykkeerklæring

Samtykke

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Vedbæk Sogn indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve eller tilmelde dig et arrangement i kirkens regi. Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:  

    • Det navn, du har indtastet 
    • Den e-mailadresse, du har indtastet 
    • Andre oplysninger, du selv har indtastet, som har relevans for din tilmelding til et arrangement

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører dine personoplysninger til databehandleren Churchdesk. Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig vores nyhedsbrev eller det ophører. 
 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte menighedsrådet i Vedbæk Sogn på vedbaek.sogn@km.dk. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at klikke på linket til afmelding nederst i vores nyhedsbreve.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dkeller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K.  

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Vedbæk Sogn behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.