Julehjælp

Beboere i Vedbæk sogn kan søge menighedsplejen om julehjælp.

Ansøgningen stilles til kirkens kontor på mail: gvi@km.dk eller til en af kirkens præster: Rune Reimer Christensen: rrc@km.dk eller Ingrid Halkjær-Lassen: ihl@km.dk

Den begrundede ansøgning skal indeholde følgende oplysninger :

Navn, adresse, telefonnummer og kontooplysninger, samt hvem der bor i ansøgers husstand.