Julehjælp

Beboere i Vedbæk sogn kan søge menighedsplejen om julehjælp.

Ansøgningen stilles til kirkens kontor på mail: gvi@km.dk eller til en af kirkens præster: Rune Reimer Christensen: rrc@km.dk eller Ingrid Halkjær-Lassen: ihl@km.dk

Den begrundede ansøgning skal indeholde følgende oplysninger :

Navn, adresse, telefonnummer og kontooplysninger, samt hvem der bor i ansøgers husstand.

 

  Vedbæk Kirke   ·   Enrumvej 30, 2950 Vedbæk / Vedbæk Kirkekontor, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk Tlf: 23 30 30 35       gvi@km.dk