En hilsen fra menighedsrådsformanden.

Første søndag i advent begyndte funktionsperioden for det nyvalgte menighedsråd. Vi glæder os til
at trække i arbejdstøjet, og fra begyndelsen har der været nok at tage fat på. Grundet de gældende
restriktioner har rådet dog endnu ikke været fysisk samlet.


Op til julen 2020 måtte en gudstjeneste kun overværes af 40 personer, og fællessang var ikke
tilladt. Derfor indførte vi tilmelding og adgangskort til gudstjenesterne.


Sent Lillejuleaften anbefalede stiftet, at der juleaftensdag kun blev gennemført en gudstjeneste og
alle andre gudstjenester burde aflyses indtil d. 4. januar 2021. I samme periode var det dog fortsat
tilladt at gennemføre andre kirkelige handlinger, og til disse var også fællessang tilladt. Efter 4.
januar 2021 blev det tilladte antal af kirkegængere nedsat yderligere fra 40 til 20.
At holde rede i skiftende restriktioner har i sig selv været lidt af en opgave.
Men nok om det, menighedsrådet har også andre og mere spændende opgaver at tage fat på i
den kommende tid.


En af de spændende opgaver er Vedbæk Kirkes jubilæum d. 4. juli 2021.
I Menighedsrådet håber vi fortsat, at restriktionerne bliver lettet, inden vi i forsommeren kan fejre,
at det er 150 år siden Vedbæk Kirke blev opført som annekskirke til Søllerød Kirke.
I den anledning planlægger jubilæumsudvalget flere aktiviteter. Allerede nu kan det røbes, at vi er
langt i arbejdet med at udgive en bog om Vedbæk Kirkes historie fra 1871 og frem til den kirke, vi i
dag kender og alle holder af.


Den nye biskop i Helsingør har lovet at forestå festprædiken i anledning af dagen.
Desuden leger vi med tanken om en pilgrimsvandring mellem kirkerne i Søllerød og Vedbæk.
Vandringen skal markere, at ligesom de fleste børn flytter hjemmefra, så tog Vedbæk Kirke det
skridt for 150 år siden, hvor annekskirken i Vedbæk blev indviet. Med 150 år i egen bygning og på
egen adresse er vi nu fuldt etableret og kan stå på egne ben. Derfor planlægger vi en
pilgrimsvandring ad den gamle kirkesti mellem Søllerød og Vedbæk. Hermed ønsker vi at markere,
at vi nu har nået en alder, hvor vi kan stå på egne ben.


Alle i menighedsrådet siger tak for valget og den tillid I har vist os, ved at lade os stå i spidsen for
Vedbæk Kirke de næste fire år.

Einar Bolt

menighedsrådsformanden