Kirketjener

Efter mange års tjeneste ved Vedbæk kirke har én af vores kirketjenere søgt og fået nye udfordringer. Vi
søger derfor snarest muligt en imødekommende og engageret kirketjener, som har lyst og evne til at
arbejde i et aktivt sogn med dygtige medarbejdere.
Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt.


Som kirketjener skal du i samarbejde med sognets øvrige kirketjenere bl.a. varetage følgende opgaver:
• Kirketjeneste hver anden weekend og på visse helligdage, herunder gudstjenester, øvrige kirkelige
handlinger, koncerter m.m.
• Rengøring af kirke og menighedslokaler.
• Foretage indkøb i samarbejde med øvrige ansatte og forberede servering ved møder, undervisning og
aktiviteter.
• Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde.

Vi forventer, at du:
• på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag.
• har ordenssans og blik for detaljer.
• har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem.
• er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse.
• er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster
og menighedsråd.

Vi tilbyder:
• et berigende arbejdsfællesskab med andre faggrupper.
• en stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
• et engageret menighedsråd.
• relevante kurser og mulighed for faglig udvikling.

Ansættelse sker iht. Organistionsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener. Se
www.folkekirkenspersonale.dk
Hvis den ansatte i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne
gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.
Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. (nutidskroner pr. 01.10.23).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,13 kr. (nutidskroner pr.
01.10.23). Årligt OK tillæg på kr. 1.275,12 (nutidskroner pr. 01.10.23).

Yderligere information om stillingen fås hos formand Einar Bolt, tlf: 40 63 11 33 og kontaktperson Thomas
Philbert Nielsen, tlf: 30 63 12 20.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7126fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist er den 1. december kl.
12.00. Samtaler vil finde sted i uge 49.