Dødsfald og bisættelse/begravelse

DØDSFALD:

Pårørende til en afdød skal anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden snarest muligt og senest 2 dage efter et dødsfald via www.borger.dk ved brug af MitID.

Denne anmeldelse kan også foretages af en bedemand på den pårørendes vegne.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

De pårørende skal beslutte, om der skal finde en jordbegravelse eller kremering sted.
Ønskes en kirkelig handling skal denne normalt finde sted inden 14 dage efter dødsfaldet.
Der er adgang til begravelse/bisættelse fra Vedbæk Kirke, hvis afdøde var bosiddende i eller havde tilknytning til Vedbæk Sogn.

Der skal gøres opmærksom på, at var den afdøde ikke medlem af Folkekirken opkræves et vederlag på kr. 5.000,-

Fastlæggelse af tidspunktet for selve den kirkelige handling (bisættelse/begravelse) og tidspunktet for den samtale, hvori forløbet af begravelseshandlingen bliver gennemgået, aftales mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen.

FIND SOGNEGÅRDEN